Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Archiv
Diskusní fórum
Vynechat navigační odkazy
Home - aktuality
Projekt "Transformace"
Projekt "Transformace II."
Sociální služby
Podpora zaměstnávání
Informace pro zaměstnavatele
Odkazy
Ke stažení
Fotogalerie
Kontakty
Projekty KK

NAVRCHOLU.cz

Home - aktuality 
IPKK Transformace
 
 

Individuální projekt Karlovarského kraje "Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje"

Projekt byl ke dni 30. 4 řádně ukončen.

O projektu

Projekt navazuje na Individuální projekt Karlovarského kraje "Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele". Záměrem Karlovarského kraje je zajistit kontinuální návaznost projektových aktivit, které jsou především zaměřeny na postupnou transformaci tradičních ústavů, přímo zřizovaných krajem. Do aktivit projektu jsou zapojeni konkrétní lidé, uživatelé pobytových zařízení sociálních služeb, v jejichž zájmu je, aby příprava na přechod do obce a alternativních sociálních služeb mohla plynule pokračovat. Inovativnost klíčových aktivit tohoto projektu spočívá především v metodicky odlišném způsobu přechodu uživatelů z domovů pro osoby se zdravotním postižením do alternativních služeb a samostatného bydlení. Dalšími aktivitami v rámci tohoto projektu chce Karlovarský kraj podpořit transformační proces rozpracováním rozvojových plánů dvou domovů pro osoby se zdravotním postižením v návrhy plánů transformačních, v rámci kterých bude dokončeno mapování individuálních potřeb všech jejich uživatelů a budou navrženy varianty jejich přechodu do skutečně individualizovaných služeb, a to v souladu s "Koncepcí podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začleňování" MPSV ČR (dále jen Koncepce podpory transformace MPSV). Transformační část projektu bude zaměřena dále na zmapování sociální situace zájemců, kteří mají podanou žádost o umístění do některého z domovů pro osoby se zdravotním postižením s cílem zajistit systémová opatření k tomu, aby byla vytvořena dostatečná kapacita alternativních služeb k tradičním ústavům a zájemci nemuseli projít touto "přestupní stanicí". První část projektu je zaměřena na oblast kvantitativních analýz a popis a vyhodnocování celého transformačního procesu pomocí nástrojů kvalitativní analýzy. Další oblastí projektu jsou vzdělávací aktivity. Témata vzdělávání byla identifikována právě v průběhu realizace prvního individuálního projektu.

Celkovým cílem projektu je podpořit a prohloubit transformační proces pobytových služeb v Karlovarském kraji a pokračovat v optimalizaci sítě sociálních služeb především pro osoby se zdravotním postižením.

Specifické cíle projektu:

  • Umožnit přechod z ústavního zařízení až 10-15 osobám podle nové metodiky přechodu, která bude vytvořena v rámci realizace prvního individuálního projektu.
  • Zmapovat situaci žadatelů o umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením a hledat systémové nástroje pro zajištění alternativních sociálních služeb k tradiční ústavní péči.
  • Vypracovat návrhy dvou transformačních plánů vybraných domovů pro osoby se zdravotním postižením.
  • Podpořit transformační proces a další rozhodování kraje analytickými podklady.
  • Realizovat vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, opatrovníků a uživatelů podle zjištěných potřeb.
  • Medializace.

Období realizace projektu: od 1.5.2011 do 30.4.2013